Dernek yönetimi süreçlerinde ihtiyaçlarınızı biliyoruz, hedeflerinize ulaşmanız için çözümler üretiyoruz...


Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği

Project 01

Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği

Girişimci İş Kadınları Ve Destekleme Derneği 2007 yılında Ankara’da Kurulmuştur. Türkiye’nin güçlü bir geleceğe olan yolculuğunda Türk kadınlarının daha fazla yer almasını sağlamak, onlara iş alanlarında ve girişimcilikle ilgili her konuda rehberlik ve öncülük etmek amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.

Çocuk Ortopedisi Derneği

Project 04

Çocuk Ortopedisi Derneği

Çocuk Ortopedisi Derneği 23.08.2013 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Dernek başta klinik uygulamalar, bilimsel araştırmalar, ve eğitim faaliyetleri olmak üzere çocuk ortopedisi ve travmatolojisinin tüm yönleri ile geliştirilmek amacı ile kurulmuştur.

Kalça Diz ve Artroplasti Derneği

Project 05

Kalça Diz ve Artroplasti Derneği

Kalça Diz Artroplasti Derneği 07.02.2012 tarihinde Ankara’da Kurulmuştur.Derneğin amacı genel olarak ortopedi ve travmataloji alanında, özellikle eklem hastalıkları ve artroplastiyle ilgili konularda hekim ve sağlık personelinin daha iyi eğitim almaları ve yetişmelerini sağlamaktır.

Ürolojik Cerrahi Derneği

Ürolojik Cerrahi Derneği

Ürolojik Cerrahi Derneği

Ürolojik Cerrahi Derneği 01.11.2011 tarihinde kurulmuş kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir. 1280’den fazla uzmanı üye ve 11 şubeye sahiptir. Derneğin amacı, ürolojik hastalıklarda en etkin koruma ve tedaviyi sağlama hedefini ön planda tutarak eğitim, araştırma, klinik hizmet standartları ve stratejiler oluşturmak yoluyla ulusal politikaların gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bunu yapabilmek için yılda 60’tan fazla şube toplantısı, 30’dan fazla il toplantısı ve her iki yılda bir 1000’den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen ulusal kongre düzenlemektedir. Ayrıca üyelerimizin hukuki sorunlarında yanlarında olabilmek, üyelerimizi ilgilendiren her türlü hukuksal konuda hukuki menfaatlerinin korunmasını sağlayabilmek , özlük hakları ile ilgili sorunlarda yanlarında olabilmek için derneğimizin bilirkişi kurulu ve avukatı her zaman destek vermeye hazırdır.

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği

Project 06

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği 09.04.1996 tarihinde Çocuk Ürolojisi Derneği adı altında kurulmuştur. Ulusal kongreler dışında Ankara ve İzmir’de düzenlenen kurslar, Anadolu’nun çeşitli kentlerinde gerçekleştirilen eğitim toplantıları, Türk Üroloji Derneği ulusal kongreleri kapsamında düzenlenen Türk Çocuk Ürolojisi Dernek toplantıları, ilgili diğer dernek bilimsel toplantılarına verilen destekler, 1997 yılından bugüne sürdürülen İstanbul Toplantıları Türk Çocuk Ürolojisi Derneği’nin diğer aktiviteleri arasında yer almıştır.

Aerobik ve Fitness Antrenörleri Derneği

Project 02

Türk Omurga Derneği

Project 06

Türk Omurga Derneği

Türk Omurga Derneği 24.01.1990 tarihinde İzmir' de Dr. Emin Alıcı başkanlığında Dr. Adil Surat, Dr. Ünsal Domaniç Dr. Şükrü Araç, Dr. Haluk Aguş, Dr. Hasan Can Köseoğlu, Dr. Nuri Erel, Dr. Mehmet Karatosun ve Dr. Fikret Öztop tarafından kurulmuştur. Yıllar içinde hızla gelişerek çalışmalarına devam etmektedir.

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

Project 06

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

Türk Dahili Ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği 8 Mart 2005 tarihinde Ankara’da Kurulmuştur. Derneğimiz bünyesinde birçok bilimsel toplantı, kongre düzenlenmiş, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere çeşitli resmi kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulmuş ve diğer derneklerle toplantılar yapılarak Yoğun Bakım biliminin kurumsal kimliğini kazanması yönünde çalışmalar yürütülmüştür.

Ankara Ürologlar Derneği

Project 03

Ankara Ürologlar Derneği

Ankara Ürologlar Derneği 16 Nisan 1970 tarihinde kurulmuştur. Derneğin hedefi Asistanların mesleki çalişmalarını ilmi ve hukuki yönden destekleme ve savunmak, Meslektaşlar arasındaki bağları kuvvetlendirme ve maksatla ilmi ve sosyal toplantılar ve geziler tertiplemek, üroloji sahasında tekamül kursları açmaktır.

Hakkımızda

İris İnteraktif 2002 yılında çağdaş, güçlü bir Türkiye yaratma hedefinde olan derneklerin gelişmesinde kılavuz olmak amacıyla kurulmuş bir dernek yönetim firmasıdır. Kurulma aşamasında olan veya faaliyet gösteren her derneğin ihtiyacı farklı yönlerde gelişmekte ve karmaşıklık düzeyleri giderek artmaktadır. İris, Derneklerin daha verimli çalışabilmesi ve dernek yönetim kurullarının farklı alanlara da odaklanabilme şansı bulabilmesi için çözüm üretmeye devam etmektedir. Dernek Merkezi sağlanması, Yönetim Sekretaryası, Web hizmetleri, Finansal yönetim, organizasyon yönetimi, üyelik yönetimi gibi ihtiyaçlar için derneklere yönelik hizmetler sunmaktayız.

Vizyon:

Derneklerimizin ve çalışanlarımızın koşulsuz tatmin ve memnuniyeti ile verdiğimiz tüm hizmetlerde Türkiye’de en iyisi olmaya devam ederek örnek şirket olmak.

Misyon:

İş çeşitlerimiz, çözümlerimiz, hizmet öncesi ve sonrası sağladığımız güvenirlilik ve yüksek iş ahlakımız ile derneklerin ilk tercihi olarak, çalışanlarımız ve müşterilerimiz için değer yaratan bir şirket olmak. Yüksek standartlı, kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, Bilgi çağının getirdiği yeni ve kaçınılmaz gerçekler doğrultusunda, çözüm ortağı kimliği ile, işletmelerin ihtiyaçlarına görerek bakmak ve anlayarak çözmek için yönlendirici ve yönetici çalışmaları danışmanlık esasları ışığında gerçekleştirmek.