Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerahisi Derneği

Prof. Dr. Veli Lök önderliğinde 1983 yılında başlayan dernekleşme çalışmaları, 1987’de tamamlandı ve 30.06.1988 tarihinde Dr. Veli Lök Başkanlığında Artroskopi ve diz cerrahisi derneği kurucu üyeleri tarafından oluşturulmuştur.

Üye Sayısı:702
Web Sayfası: www.tusyad.org/
E-Posta: tusyad@tusyad.org

Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği